Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

joannajoanna
9339 4dc4 420
Reposted fromscorpix scorpix viaserplesniowy serplesniowy

April 20 2015

joannajoanna
8668 5db7
Reposted byhereyeschimerraneedsdecanelleRavynasuperkalifragalistodekspialitycznie-
joannajoanna
2566 7063 420
Reposted fromkatalama katalama viawrazliwa wrazliwa

April 17 2015

joannajoanna

Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami,
jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromanemia anemia viawrazliwa wrazliwa

April 06 2015

joannajoanna
0973 0127 420
no troszkę.

March 20 2015

joannajoanna
Reposted fromczasnazupe czasnazupe viasuits suits

March 19 2015

joannajoanna

Yay <3
Reposted fromkjn kjn viaportecreation portecreation

March 17 2015

joannajoanna
7769 85f8 420
Reposted fromkasiarzyna kasiarzyna viaportecreation portecreation
joannajoanna
9363 a0b7 420
Highlighter Pens
Reposted fromhipsters hipsters viawisniowysad wisniowysad
joannajoanna
8742 aa20 420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy

February 18 2015

4417 f4e4 420
Reposted fromdzony dzony viaankaottak94 ankaottak94

February 02 2015

joannajoanna
9268 cf66 420
proste
joannajoanna
joannajoanna
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatastewords tastewords
joannajoanna
9089 4365 420
Reposted fromoutline outline viawisniowysad wisniowysad
joannajoanna
3777 1dd1 420
Reposted frompensieve pensieve viawisniowysad wisniowysad

January 27 2015

joannajoanna
Reposted frommanticore manticore viaportecreation portecreation

January 07 2015

joannajoanna
9535 6db8 420
Reposted fromscorpix scorpix viaportecreation portecreation

December 27 2014

joannajoanna
9627 289d 420

December 10 2014

joannajoanna
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl